Kurucunun Mesajı

1971 yılında ÜSTAY şirketini ilk kurmaya karar verdiğimde, ” önce iyi bir şirket olmalıyız! ” demiştim kendi kendime 50 yıl sonra geriye baktığım zaman, bugün artık bu kararımın derinlemesine kökleşip, geçerliliğini hala sürdürebilen yerinde bir olguya dönüştüğünü netçe görebiliyorum.

Kuruluşumuzdan bugüne, her zaman iyi olmayı ilke edindik. Aldığımız her işi, zamanında, kaliteli bir şekilde ve bütçeyi aşmadan işverene teslim etmeyi amaçladık. Bizim için esas memnuniyet kaynağı aynı müşteriden değişik iş teklifleri de alabilmek şeklinde belirlendi ve zamanla bunda da başarılı olduk. Bugün geçmişi gözden geçirdiğimizde çok tanınmış işverenlerle çok başarılı projeler gerçekleştirdiğimizi, aynı işverenlerden birden fazla iş alıp, bunları en iyi şekilde tamamladığımızı görebiliyoruz.

Kuruluşumuzdan bugüne bir çok siyasi ve ekonomik krizle karşı karşıya kaldık. Sektörümüzün küçüldüğü dönemlerde (gerek maddi gerekse manevi) zorluklar çektik ama yolumuza devam ettik.

Sadece yurt içinde değil, yurtdışında da toplam değeri milyar dolar tutarında toplam yüze yakın projeye imza attık. Türkiye dahil 9 ülkede çalıştık, Türk inşaat sektörünü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik ve etmeye de devam ediyoruz. 15.000 adam.yıllık istihdam yarattık. Bir çok “en”lere ve “ilk”lere imza attık ve dünyaca tanınan bir şirket olmayı başardık.

Yukarıda da belirttiğim gibi şirketimizin ana ilkesi ” önce iyi bir şirket olmak.” Fakat şunu da unutmamalı ki, bir Fransız düşünürün de dediği gibi , “iyi”nin düşmanı “daha iyi” dir! Bu yüzden biz de “daha iyi”nin peşinde koşuyoruz. Bu da bizim daha atılgan, daha enerjik ve daha üretken olmamızı sağlıyor. Dinamik yapımız beraberinde devamlı gelişmeyi ve neticesinde olumlu değişimi getiriyor. Bugün bu ilke doğrultusunda geldiğimiz yerden çok mutluyuz ve geleceğimize umutla bakıyoruz.

Daha iyi’nin peşinde benimle yılmadan koşan, tüm zorluklara ustaca göğüs geren ve bugün geldiğimiz noktada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Hep beraber nice ‘daha iyi’ günlere!

Ali H. ÜSTAY
Yönetim Kurulu Başkanı