Sonara Refinerisi Genişletme İşleri, Faz II

Proje Açıklaması

Yeni hidrokraker (hidrojen ile kırma) ünitesinin inşaatı, kükürt giderim birimi, rejenerasyon, hidrojen üretimi, kirli su ayırıcı ünitelerin montajı ve tüm tamamlayıcı tesislerin inşaatı işidir.

Müşteri

Sonara Refinery

Yeri

Limbe, KAMERUN