Kalite Sistemimiz

Üst yönetimden işçilerimize kadar, işyerinde çalışan herkes beklentileri kusursuz bir şekilde karşılamak ve hatta üstün bir performans göstererek, daha da memnun etmek ile yükümlüdür. Bunu da kalite sistemimizi devamlı yenileyerek ve geliştirerek yapmaktayız.

Üstay olarak ana hedefimiz müşteri memnuniyetidir. Müşterilerimizin memnuniyetini artırmak için yaptığımız işin analizleri ve karşılaştırmalarına, müşteri geri bildirimlerine ve çalışanların yorumlarına önem verir ve buna göre kendimizi geliştirmeye çalışırız.

Verdiğimiz servisin ve yaptığımız işin kalite kontrolünü, işinde tecrübeli ve profesyonel bir teknik ekip titizlikle takip eder.

Üst yönetimimiz de kalite standartlarımızın her daim yükseltilmesi adına hiçbir masraftan kaçınmaz ve şirketin her seviyesinde kalite standartlarımızın uygulanması için gereken tüm kolaylığı sağlar.

Tüm personelimiz kalite sistemimizin en iyi şekilde işlemesi için elinden geleni yapmakla yükümlüdür.

Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikamız

Firmamızın amacı, gerçekleştirdiğimiz projeler sırasında çalışanlarımıza, aktivitelerimizden etkilenebilecek üçüncü şahıslara, varlıklara ve çevreye gelebilecek tehlikeleri kaynağında yok etmek ve bu sayede muhtemel riskleri en aza indirgemek için aşağıdaki ilkelere göre hareket etmek ve bu ilkelerin tavizsiz uygulanmasını sağlamaktır;

  • AHer türlü yaralanma ve sağlığın bozulmasını önlenmesi güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,
  • ASağlık, Emniyet ve Çevre Yönetim Sistemi oluşturarak firmamızın çevre, iş sağlığı ve güvenliği performansını artırmak için sistematik şekilde sürekli iyileştirme yapmak,
  • AÇevre, İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerini belirlemek ve bu hedeflerin gerçekleşmesi için gerekli olan aksiyonları almak,
  • AÇevre, İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğu ve bilincinin her seviyede anlaşılması ve bilgilerin paylaşılması amacıyla tüm çalışanların, planlanan eğitim programlarına katılımını sağlamak,
  • AToplantılar, duyurular ve olası tüm iletişim yollarını kullanarak hem tüm çalışanların Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği bilgilerine kolay ulaşmalarını sağlamak hem de çalışanların görüşlerine başvurmak,
  • ASürekli olarak Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği performansını istatistiksel olarak incelemek ve geliştirmek,
  • AÜst düzey yöneticilerimizin Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği’ne proaktif yaklaşımını tüm seviyelerdeki çalışanlarımıza aktaracak şekilde çalışmalar yapmak,
  • ATüm çalışanlarımızı, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri söz konusu olduğunda yapılan işi gerekli düzeltmeler yapılana kadar durdurmalarına teşvik etmek,
  • AHer projemiz, şantiyemiz ve ofisimizde SIFIR KAYIP ZAMANLI performansa ulaşmayı hedef edinmek,

İSG konularına gösterdiğimiz hassasiyet ve titiz çalışmalarımız, İSG alanında oldukça temiz ve başarılı bir özgeçmişe sahip olmamızın esas sebebidir. Dünyaca tanınmış kuruluşlardan aldığımız sertifikalar ve işverenlerimizden İSG konusunda aldığımız ödül ve belgeler de ayrıca gurur kaynağımızdır.