Tufanbeyli 3 x 150 MW Lignite Fired Power Plant

Proje Açıklaması

EnerjiSA’nın İşveren olduğu  3×150 MV linyit yakan termik santralın  planlama, tasarım, mühendislik, imalat, satın-alma, inşaat, montaj, devreye alma, tüm testler, tamamlama işlemleri ve deneme operasyonu dahil yapım işleri. 

ÜSTAY bu proje kapsamında teknik danışmanlık servisi vermiştir. Tüm teknik ve idari işlerin yönetilmesi için Profesyonel ve teknik personel sağlanması, önerilen çözüm yollarının uygulanması, uygunsuz ve yetersiz performansların ortaya çıkarılması, SKEC’e işveren ile olan ilişkilerinde yardımcı ve destek olmak, SKEC’ proje yönetiminde ve özellikle taşeron yönetiminde yardımcı ve destek olmak, ÜSTAY’ın belli başlı görevleridir

Müşteri

Owner : SK E&C Anadolu Mühendislik ve Limited Şirketi

Yeri

Tufanbeyli – Adana, Türkiye